Thursday, 24 May 2012

Posted by Bushido Al-Fattah On 11:54
Nama Hari Romaji &

Minggu Nichiyoobi
Senin Getsuyoobi
Selasa Kayoobi
Rabu Suiyoobi
Kamis Mokuyoobi
Jum’at Kinyoobi
Sabtu Doyoobi
Hari apa? Nan yoobi desu ka
Hari ini hari apa? Kyoo wa nan yoobi
desu ka

List Bulan dalam Setahun


Nama Bulan
Romaji

Januari Ichi-gatsu
Februari Ni-gatsu
Maret San-gatsu
April Shi-gatsu
Mei Go-gatsu
Juni Roku-gatsu
Juli Shichi-gatsu
Agustus Hachi-gatsu
September Ku-gatsu
Oktober Juu-gatsu
November Juu-ichi-gatsu
Desember Juu-ni-gatsu
Bulan apa? Nan gatsu desu ka

List Tanggal dalam Sebulan


Nama Tanggal
Romaji

1 Tsuitachi
2 Futsuka
3 Mikka
4 Yokka
5 Itsuka
6 Muika
7 Nanoka
8 Yooka
9 Kokonoka
10 Tooka
11 Juu-ichi-nichi
12 Juu-ni-nichi
13 Juu-san-nichi
14 Juu-yokka
15 Juu-go-nichi
16 Juu-roku-nichi
17 Juu-shichi-nichi
18 Juu-hachi-nichi
19 Juu-ku-nichi
20 Hatsuka
21 Ni-juu-ichi-nichi
22 Ni-juu-ni-nichi
23 Ni-juu-san-nichi
24 Ni-juu-yokka
25 Ni-juu-go-nichi
26 Ni-juu-roku-nichi
27 Ni-juu-shichi-nichi
28 Ni-juu-hachi-nichi
29 Ni-juu-ku-nichi
30 San-juu-nichi
31 San-juu-ichi-nichi
Tanggal berapa? Nan-nichi desu ka.
Ulang tahun
tanggal berapa?
O-tanjoobi wa nan-nichi
desu ka.

0 comments:

Post a Comment